کیم جونگ اون با لیموزین پوتین بر رزمایش جنگ هوایی نظارت کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با خودروی لیموزین اهدایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر رزمایش جنگ هوایی این کشور نظارت و آمادگی «واقع بینانه» سربازان برای رزم تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85419463/%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF