از 0 تا 100 طراحی فرودگاه و ساخت فرودگاه با ما اویم شاهانه | memarinavaz

این روش ها عموماً متکی به آمار و اطلاعات گذشته یا مفروض برای آینده هستند. کاربرد این روش ها هم در مورد مسافران داخلی و هم برای مسافران بین المللی امکان پذیر است. بخش هایی از پایانه های مسافری برای احجام اوج در دوره های زمانی کمتر از یک ساعت طراحی می گردند بخصوص پیشخوان ها و سیستم های مربوط به توشه.

نظرات

در هر حال با خاتمه سده بيستم،فرودگاه آغازگر يكي از دگرگوني هايي بود كه بلوغ گونه اي ازساختمان را بشارت مي داد. کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان، مجله و کتاب صوتی و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم می‌کند. شما با استفاده از کتابراه همیشه و همه جا به کتاب‌ها و کتابخانه خود دسترسی دارید و می‌توانید به سادگی از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنید.

برچسب: اصول و ضوابط طراحی فرودگاه

از 0 تا 100 طراحی فرودگاه و ساخت فرودگاه با ما اویم شاهانه | memarinavaz

فرودگاه غیرتجاری عمومی درجه I قادر به خدمات رسانی به تمامی هواپیماهای کوچک است. فرودگاه غیرتجاری عمومی درجه II به هواپیماهای بزرگ با گروه تقرب B,A خدمات رسانی می کنند و معمولاً دارای قابلیت انجام عملیات با دستگاه دقیق هستند. در قسمت گفته شد که چگونه ضوابط و الزامات وضع شده توسط دولتها می تواند بر طول باند پروازی موثر باشد. مهمترین شرایط محیطی شامل درجه حرارت، وضعیت باد در سطح فرودگاه، شیب باند، ارتفاع فرودگاه و شرایط سطح باند پرواز است. به هر حال دستورالعملهایی که می تواند برای برنامه ریزی در این زمینه سودمند باشد، در این بخش ارائه شده است. در نقشه آرایش یک فرودگاه، عامل اساسی جهت و طول باند است (به مورد ۴ مراجعه کنید).

طراحی فرودگاه غیرتجاری فرودگاهی است که برای خدمات رسانی به هواپیماهای گروه تقرب A وB، طراحی، ساخته و نگهداری می برنامه فیزیکی فرودگاه شود. فضاهای مربوط به بخش های زمینی به چند دسته کلی شامل تسهیلات و حمل و نقل بخش زمینی، پایانه های مسافربری، ساختمان پایانه باری، ساختمان های جنبی و عملیاتی می شود. در این مطلب با دانلود 9 فایل استاندارد معماری فرودگاه بسیار کامل در خدمت شما خواهیم بود. فرودگاه های کوچک و فرودگاه های بزرگ میتوانند مجهز به برج کنترل ترافیک باشند و یادر صورت لزوم فاقد آن باشند، این امر بستگی به حجم ترافیک منطقه و همچنین سرمایه گذاری انجام شده در آن فرودگاه دارد، هر چند در اکثر فرودگاه های بین المللی واحدمراقبت پرواز در محل فرودگاه مستقر میباشد. هدف از تهیه « آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها» ارائه مبانی و معیارهای فنی برنامه ریزی، طراحی و مدیریت بخش زمینی و پاره ای از قسمت های بخش هوایی فرودگاه برای استفاده طراحان و کارشناسان ذیربط است. با توجه به تنوع معیارها و دستورالعمل هایی که برای فرودگاهها و پایانه ها تدوین شده، کوشش گردیده است تا روشهای مختلف مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته و آنچه با شرایط اقلیمی و رفتاری و قوانین کشورمان تطبیق دارد انتخاب گردد.

  • ساختمانهاي جنبي و پشتيباني عبارت بودند از آشيانهها ،محوطه هاي سرويس هواپيما، توقفگاههاي خودرو، هتلها و ساختمانهاي اداري براي خطوط هوايي و با متصديان ومسئولين فرودگاه.
  • یکپارچگی و راحتی ارتباط برای یک فرودگاه موفق از دیدگاه مسافرین حائز اهمیت است که خصوصا در مورد رسیدن به فرودگاه صادق است – از طریق ماشین، اتوبوس با قطار.
  • عوامل مختلفی بر طراحی فرودگاه تاثیرگذار هستند که در قسمت بالا توضیح دادیم.
  • بنابراین طرح پایانه مسافر بری باید کارآمد، روان و مفید باشد.لازم به ذکر است که اتخاذ ترتیب منطقی در مراحل اصلی مسافران و تامین نیازهای ویژه آنان در مجموعه پایانه، نیل بدین هدف را میسر می سازد.
  • در این مقاله قصد داریم شما را با اهداف طراحی فرودگاه، اصول طراحی فرودگاه، انواع طراحی فرودگاه، عوامل مهم تاثیر گذار در نوع طراحی و انتخاب طرح مناسب آشنا کنیم.

اگر باد پشت سر وجود داشته باشد، برای محاسبه وزن برخاست از۱.۵ برابر باد پشت سر گزارش شده استفاده می شود و حداکثر باد پشت سر مجاز نیز باید ۱۰ مایل دریایی بر ساعت (۱۸ کیلومتر بر ساعت) یا ۱۰ نات (knot) باشد. وزش سرباد با سرعت ۵ نات، طول برخاست را در حدود ۳ درصد کاهش می دهد؛ در حالی که باد پشت سر با سرعت ۵ نات، طول مذکور را در حدود ۷ درصد افزایش می دهد. در فرآیند برنامه ریزی و طراحی فرودگاه،‌ مطلوب آن است که شرایط وزش باد اعمال نشود؛ بویژه اگر بادهای سبک و ملایم در محوطه فرودگاه بوزد. اگر باد پشت سر وجود داشته باشد، برای محاسبه وزن برخاست از ۱.۵ برابر باد پشت سر گزارش شده استفاده می شود و حداکثر باد پشت سر مجاز نیز باید ۱۰ مایل دریایی بر ساعت (۱۸ کیلومتر بر ساعت) یا ۱۰ نات (knot) باشد. روش های متعددی از سوی سازمان های مختلف برای محاسبه حجم تردد مسافران در ساعت اوج ارائه شده است که از جمله آنها می توان به FAA , IATA , ICAO و غیره اشاره نمود.

مطالعه تردد مسافران