ادعای فعالیت نظامی چین در تنگه تایوان پس از پایان سفر بلینکن


تهران- ایرنا- یک روز پس از پایان سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به چین، این کشور طبق اعلام تایوان فعالیت نظامی را در نزدیکی این جزیره انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85458048/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86